Nieuwsbrief Warkums erfskip nr 6

24 augustus 2020

Twee portretten

Op zondag 21 juni 2020 heeft de Oudheidkundige Vereniging Warkums Erfskip twee portretjes kunnen kopen bij Veilinghuis Peerdeman te Utrecht. Het veilinghuis heeft ons in contact gebracht met de verkopers. Zodoende kon de historie van de portretten in kaart worden gebracht. De historie kunt u hier lezen.

Sijtse Tjalkes van der Meer en Sijtske Gerrits Gerritsen

zijn de twee afgebeelde personen. Waarschijnlijk zijn de portretjes ter gelegenheid van hun huwelijk in 1827 gemaakt. Sjoerd Huitema heeft de nazaten tot en met de achterkleinkinderen in kaart gebracht.
Nieuwsgierig geworden naar alle nazaten? Bestudeer dan de uitgebreide Parenteel van Sijtse Tjalkes van der Meer en Sijtske Gerrits Gerritsen.

Tentoon gesteld in de balievitrine

De twee portretten kunt u in onze balievitrine bewonderen.
Bovendien hebben we van beide afbeeldingen ansichtkaarten laten drukken, die u voor 1 euro per stuk kunt kopen.

Toochdagen werken schilder Marten Groenhof
vrijdag 28 en zaterdag 29 augustus

In dorpshuis 'It Swaeigat' in It Heidenskip zijn op 28 en 29 augustus de zogenaamde Toochdagen van werken van de Heidenskipster schilder Marten Groenhof.

Op dit moment is uitgeverij De Ryp bezig met het realiseren van een boek over Groenhof. De uitgever is begonnen met een bericht in de plaatselijke krant de Friso waarin gevraagd werd naar personen die een werk van deze schilder hebben hangen.

Daar is boven verwachting op gereageerd, zo meldt de uitverij: er zijn een kleine honderd werken boven water gekomen.

Op de 'Toochdagen' zullen deze werken professioneel op de foto gezet worden, bovendien worden de gegevens van de schilderijen geregistreerd zodat er duidelijker zicht komt waar de schilderijen zijn en in welke staat zij zich bevinden.

Vrijdagmiddag 28 augustus wordt vanaf twee uur 's middag begonnen met de klus. En op zaterdag vanaf 10 uur. De uitgeverij doet een oproep: 'Mochten er nog mensen zijn die zich met een tekening, aquarel of olieverfschilderij willen aanmelden dan kan dat, mail dan met: utjouwerijderyp@gmail.com.

Ook belangstellenden naar het werk van Marten Groenhof zijn welkom deze dagen.
 

2e deel workums erfskip 2020

24 augustus 2020

Sint Ursula


Nu het Museum voor Kerkelijke Kunst in Workum gesloten is, heeft het bestuur van dat museum besloten de oude prent van Sint Ursula in It Heidenskip aan de Oudheidkundige Vereniging Warkums Erfskip over te dragen.

De tekst onder de afbeelding luidt:

HET KLOOSTER VAN ST. URZULA. Gelegen ½ uur van WORKUM in 't Heidenschip is geboud
in't jaar 1389 ten tyde van POUS BONEVACIUS de IX Door de Heeren KATHOYKE
Pastoren Petrus Nieclaas, Louis de Montagne, Johan Thinge en Jacobus Danielsz.


De tekening is waarschijnlijk van begin 19e eeuw. Lang is gedacht dat Sint Ursula een klooster was. De oorzaak is een kaart uit 1664 met daarop per ongeluk een klooster getekend in plaats van een kerk. De kerk bestond overigens toen al niet meer. Deze was omstreeks 1250 ten gevolge de ontvolking van het gebied afgebroken. Er stond alleen nog een boerderij met de naam Sint Ursula met Teake Ikeles als boer. In 1633 woonde hij er al en in juni 1702 kwam hij op 108-jarige leeftijd te overlijden.

De historie van Sint Ursula kunt u hier lezen.

Familie Gaastra in Dordrecht

Hierboven ziet u de winkel van Jan Baukes Gaastra te Dordrecht. Hij vestigde zich hier vanuit Workum in 1874, waar hij aan het Scheffersplein een koffie en theehandel overnam van de heer N. Bonten. Daarbij bleef de naam Bonten behouden.

De verzameling foto's van de famlie Gaastra uit Dordrecht kunt u hier bekijken.

Familie Meijer van Sociëteit De Harmonie

Van 1887 tot 1930 was de familie Meijer sociëteithouder van Sociëiteit De Harmonie op de Merk te Workum. In 1887 kwam de familie vanuit Arum naar Workum.

In Arum was de familie Meijer logementhouder van De Gouden Leeuw (afgebrand in 1937) en de nog steeds bestaande De Gekroonde Leeuw. Vandaar, dat er ook een aantal foto's van personen uit Arum en omstreken in de fotocollectie voorkomen.

De foto's, waarvan een aantal met (nog) onbekende personen, kunt u hier bezoeken.

Museum Warkums Erfskip is sinds juli beperkt open.
We zijn geopend op vrijdag, zaterdag en zondag van 13.00 tot 17.00 uur.Maximaal 4 bezoekers mogen we tegelijkertijd per tijdslot in ons museum verwelkomen.We houden ons aan de richtlijnen van het R.I.V.M.
Lees hier het Protocol Museum Warkums ErfskipReserveren is niet verplicht,
maar wordt aanbevolen.


 

Nieuws OTMV Afdeling Fryslân

22 juli 2020

Corona, Pionier & Kenteken

Beste Leden,

In deze nieuwsbrief de volgende onderwerpen:
 • Corona & OTMV-evenementen
 • Pionier
 • Laatste nieuws omtrent kenteken

Wij zijn momenteel alweer juli 2020. Normaliter voor de OTMV een tijd waarin we even een korte vakantieperiode in zouden gaan, en waar er in de voorafgaande periode er reeds een groot aantal evenementen had plaatsgevonden. Toertochten, shows, ploeg- en maaiwedstrijden, dorpsfeesten, ze mochten allemaal helaas niet doorgaan. Echter heb ik van velen vernomen dat ze de vrijgekomen tijd veelal nu ook aan restauratie hebben kunnen besteden, of het op individuele basis actief geweest zijn met motoren of trekkers of hele stapels oude Pioniers of folders opnieuw hebben gelezen.

Corona en evenementen organiseren

Dat evenementen niet door konden gaan was uiteraard begrijpelijk, al zal een ieder ook wel eens gedacht hebben, ''ach dat ploegen of maaien kan toch ook prima op 1,5 meter''. Of een toertocht. Allemaal in de buitenlucht en veelal op ruime afstand van elkaar. Zeker als je al een hele tijd geen enkel evenement of activiteit hebt kunnen bezoeken, lonkt de drang dit weer eens te doen steeds meer. Althans bij mij wel. De laatste afdelingsbijeenkomst was de jaarvergadering in Beetsterzwaag.

Echter was ik zelf onlangs bij de KNO-arts, welke mij nog eens goed op het hart drukte dat we het Corona-virus niet moeten onderschatten. In het Noorden zijn we er misschien relatief bekaaid vanaf gekomen, wat misschien ook maakt dat we al vrij snel weer overgaan tot de orde van de dag. En laten we hopen dat die mogelijkheid er ook zo blijft in het Noorden. Ook straks in het najaar wanneer men vaak meer vatbaar is voor griepvirussen en verkoudheid. Laten we hier nuchter en met boerenverstand naar blijven kijken.

Dit zorgt ook voor de vraag hoe we als OTMV om willen en kunnen gaan met de huidige versoepelingen van de lockdown. Het OTMV-hoofdbestuur heeft hier uitgebreid (digitaal) over vergadert en heeft besloten dat er voorlopig geen landelijke evenementen worden georganiseerd. Ook PVN en HMT gaan geen landelijke evenementen organiseren. De OTMV wil als verenging te allen tijde voorkomen dat een OTMV-evenement als een mogelijke brandhaard van Corona wordt gezien.

Lokale evenementen
Op lokaal niveau mogen, binnen de regels t.a.v. Corona, vanaf 1 juli jl., weer evenementen worden gehouden. Hierbij stelt het hoofdbestuur verplicht dat hiervoor een vergunning verkregen wordt bij de lokale autoriteiten, ongeacht het soort evenement. Het is in ALLE GEVALLEN aan de lokale autoriteiten (en dus niet aan de OTMV ! ) om te bepalen of organisatoren hun activiteit voldoende op anderhalve meter in kunnen richten en of er nog aan andere specifieke voorwaarden moet worden voldaan. De procedure voor het aanvragen van een vergunning kost tijd, en het zal dus een aantal weken duren voordat de eerste evenementen weer plaatsvinden. Wij als afdelingsbestuur ontvangen graag een afschrift van de goedkeuring.

Let bij het organiseren vooral op het kunnen handhaven van de maatregelen zoals de 1,5 mtr. afstand en vastleggen deelnemers (voor eventueel GGD-onderzoek). Het plaatsen van een tent op een buitenevenement zorgt er voor dat je met verschillende regels te maken hebt, zowel regelgeving voor buiten als voor binnen, houdt ook daar rekening mee! Mocht de wens er zijn, laat het even weten en we kunnen jullie enige handreikingen geven. Evenementen die doorgang vinden kunnen geplaatst worden op de website via de normale weg (organisatie ? afdelingscoördinator ? agendacoördinator). Bovengenoemde zaken blijven uiteraard alleen gelden zolang de regelgeving vanuit de overheid onveranderd blijft.

LET OP! Boetes van deelnemers en organisatoren zijn voor rekening van de organisator/deelnemer en kunnen niet gedeclareerd worden bij het afdelings- of hoofdbestuur! De directe organisator(en) van het evenement is(zijn) hiervoor ZELF verantwoordelijk.

Wellicht is het beste advies dat we ons met elkaar richten op 2021 en al onze energie te steken in de (mogelijke) evenementen voor dat seizoen.

Laatste nieuws kenteken

De Eerste Kamer heeft dinsdag 19 mei 2020 het wetsvoorstel registratie- en kentekenplicht (land)bouwvoertuigen aangenomen. De invoering van kentekens voor landbouwvoertuigen en van een APK voor snelle tractoren alsmede de verhoging van de maximumsnelheid naar 40 km/u gaat daarmee definitief door.

De wet omvat vele voorwaarden, regels en uitzonderingen, waar wij u als lid op een later moment via de Pionier (of als de tijd het weer toelaat via een bijeenkomst) in detail verder over zullen informeren. Een paar hoofdlijnen delen we via deze nieuwsbrief even met u. Registratie
Het registreren van bestaande landbouwvoertuigen kan alleen gedurende een bepaalde periode, de zogenaamde conversieperiode. Deze conversieperiode zal ingaan van 1 januari 2021 en duren t/m 31 december 2021. Gedurende deze periode kunnen eigenaren zelf hun bestaande landbouwvoertuigen bij de RDW administratief registreren. Ook aanhangers met een constructie- of gebruikerssnelheid hoger dan 25 km/uur dienen geregistreerd te worden. Het bestaande materieel hoeft niet te worden gekeurd of geschouwd door de RDW of een mechanisatiebedrijf. Aanmelden van bestaande landbouwvoertuigen na afloop van de conversieperiode kan, maar dan moet het voertuig wèl worden gekeurd door de RDW (en zal dus dan ook meer kosten).

De eigenaar kan tijdens de conversieperiode op verschillende manieren een aanvraag voor registratie indienen:
 • via een volledige online aanvraag (inschrijving en tenaamstelling in één)
  • dit kan zowel met E-herkenning als met DigiD
 • via een schriftelijke inschrijving plus tenaamstelling bij een RDW-keuringsstation
  • met legitimatie

De verplichte registratie-items van het voertuig zijn:

 • serie- of constructienummer
 • merk
 • handelsbenaming
 • Europese voertuigcategorie; T, C, R, S, Z
 • bouwjaar
 • maximumconstructiesnelheid
 • brandstof
 • voertuigomschrijving (bijv. zelfrijdende mestinjecteur of maaidorser)

Kentekenplaat
Na registratie ontvangt de eigenaar een kentekencard (kentekenbewijs op creditcardformaat). De kosten van registratie en de kentekencard zijn €18,- euro per voertuig. Vervolgens kan de eigenaar een kentekenplaat kopen bij een automaterialenhandel (dit mag bij voertuigen van vòòr 1978 ook een blauwe plaat zijn, lang of vierkant). Echter is men pas vanaf 1 januari 2025 verplicht de kentekenplaat te voeren. Wel moet er direct een kentekenplaat op het landbouwvoertuig zitten als er harder dan 25 km/u wordt gereden, de landbouwtrekker APK-plichtig is, het voertuig in het buitenland rijdt of ontheffingsplichtig is. Trekkende voertuigen krijgen een kentekenplaat die begint met de letter T en alle geregistreerde getrokken materieel krijgt een plaat beginnend met de letter L.

Advies
Ons dringend advies is dan ook om al uw, daarvoor in aanmerking komende trekkers/landbouwvoertuigen te laten registreren in de komende conversieperiode. Ook al staat deze voorlopig, in afwachting van reparatie of restauratie, in de schuur. Wilt u deze te zijner tijd gaan verkopen of er mee gaan rijden dan hoeft u niet die lange en veel duurdere weg van registratie bij de RDW te bewandelen.

Meer info is te vinden via de Fehamec (www.fehamec.nl), welke als belangenbehartiger fungeert tussen de nationale overheid en de landbouwsector. De OTMV is een aangesloten verenging binnen de Fehamec.

En verder in 2020

Voor vragen aangaande het organiseren van evenementen in Corona-tijd kunt u terecht bij het afdelingsbestuur via otmvfriesland@hotmail.com. Mogelijk kunnen we u niet altijd alle antwoorden geven, maar we kunnen u wel verwijzen naar de betreffen de instanties die dat wel weten. Dit geldt uiteraard voor zowel organiserende leden als deelnemende leden.

Onderstaand nog een paar mooie foto's uit de afdeling Friesland van dit seizoen. Deze kregen we toegestuurd van diverse leden. Mocht u ook nog mooie foto's hebben, stuur ze gerust toe. Dat mag via bovenstaand e-mailadres maar mag ook naar de bestuursleden via Whatsapp.

Tot slot rest mij u een goede vakantie toe te wensen, en laten we hopen dat we elkaar spoedig weer treffen in een tijd waarin Corona niet langer grip heeft op de OTMV. Houd de OMTV agenda in de gaten voor de mogelijke evenementen komende tijd via www.otmv.nl/evenmenten.

Mei freonlike groetnis,

Fokko Jansma
Voorzitter OTMV afd. Friesland


 
Kijk voor meer nieuws in het nieuwsarchief »