Afscheid van onze voorzitter!

23 mei 2019


Afscheid van onze voorzitter Gerrit Lettinga


Gerrit Lettinga en de AFRON dat is een èènheid!

Gerrit heeft heel veel gedaan voor de vereniging.

Elke keer tekende hij weer bij voor het voorzitterschap.

Jaren achter elkaar altijd maar weer vergaderen bij èèn van de bestuursleden thuis,

wat ook altijd wel gezellig was natuurlijk.

En met de stand ergens staan tijdens evenementen, ook daar was Gerrit altijd bij te vinden.

Hij heeft veel mensen kennis en is ook woordvoerder geweest bij de Paardenploeg van Jan Kloppenburg (mede oprichter van de AFRON)

Dus zat hij gebeiteld bij de AFRON.

Maar nu heeft hij toch besloten er mee te stoppen, en dat respecteren wij natuurlijk.
Je mag stoppen als je ruim 24 jaar voor de club bezig bent geweest!
In december 1995 is Gerrit bestuurs en redactielid geworden.

In 2000 vice voorzitter tot 2011.

In dat jaar werd hij voorzitter tot april dit jaar.

Gerrit was een man zonder computer, die wondermachine zei hij altijd daar heb ik helemaal niets mee.

Alles werd hem uitgeprint gebracht en dan was Gerrit weer helemaal op de hoogte van alles wat er speelde.

Tijdens de ledenvergadering op 5 april 2019 jl. in Berltsum hebben wij dan ook afscheid van Gerrit genomen en hem even in het zonnetje gezet door hem

ERE LID van de AFRON te maken.

Henk Heida spelde hem het erelid speldje op, en er was een mooie foto voor hem en bloemen voor Ditty.

Ook Hein Sterk heeft nog een woordje gesproken over wat ze samen hadden meegemaakt in de tijd dat Hein ook in het bestuur zat.

Hier was Gerrit wel mee ingenomen.

Maar Gerrit laat ons als bestuur nog niet in de steek gelukkig. Hij blijft hand en span diensten verrichten. En hij wil de 25 jaar vast ook nog vol maken bij de AFRON.

Henk Heida is nu zijn opvolger en wordt /is onze nieuwe voorzitter.

Gerrit uit naam van alle leden en het bestuur willen we jou nogmaals hartelijk danken voor alles wat je de laatste 24 jaar voor de AFRON hebt betekend!

Het bestuur.

Klik hier voor foto`s


 

Uitnodiging AFRON leden Excursie

18 mei 2019


Geachte leden.


Hierbij willen wij u graag uitnodigen voor een ledenexcursie.

Wanneer: Zaterdagmiddag 18 mei 2019.

Locatie: BB Bunker in Grou

Adres: Burstumerdyk 1

9001 ZC Grou

Aanvang: 14.00u / 14.15u met koffie/thee en iets lekkers.

14.30u rondleiding in twee goepen.

15.45u einde rondleiding.

16.00u einde middag.

Na de rondleiding is er gelegenheid om na te praten onder het genot
van een drankje op eigen kosten!


Graag voor 1 mei 2019 opgeven bij Dieneke Hamstra

Tel: 058-2572458

Mail: info@afron.nl

Of tijdens de ledenvergadering op 5 april a.s. in Berltsum.


Het bestuur.

 

It Tsiispakhuis Wommels vernieuw

13 mei 2019

BOER ZOEKT... FABRIEK

Op de begane grond is vanaf donderdag 2 mei t/m zondag 3 november 2019 de nieuwe wisselexpositie

'Boer zoekt...fabriek' ingericht terwijl op de eerste verdieping (de kaaszolder) de permanente tentoonstelling over het zuivelverleden kan worden bezocht. Met deze nieuwe tentoonstelling nemen we u mee terug in de tijd waarin de talloze melkfabrieken in steden en dorpen in Friesland zijn ontstaan. Op meerdere wandpanelen kunt u lezen waarom deze zijn opgericht. Wie waren de oprichters, wie de geldschieters (de freule van Wommels!) en wie de eigenaren van de zuivelfabrieken? Een aantal boeren (coöperatie) of een vermogend particulier, vaak afkomstig uit 'Holland'?

Met de komst verschijnen er naast de hoge kerktorens hoge schoorstenen op het platteland en rammelende melkbussen, die door melkrijders naar de fabriek worden vervoerd.

De botermaakster, de boerin of de dochter, verliest hiermee haar sociale positie want mannenin witte overals nemen haar taak over en fietsen van en naar de zuivelfabriek alsdaar de stoomfluit gaat. De kranten schreven over het gevaar dat er nu 'magere kalveren en vette boerinnen' zouden komen! Deze plattelandsontwikkeling, die in korte tijd eind 19 eeuw plaatsvond, wordt uitgebreid verklaard.

Het onlangs aan ons geschonken tegeltableau afkomstig uit de zuivelfabriek van Vreugdenhil (v/h Hollandia) te Scharsterbrug, naast de vele historische foto's, tonen deze geschiedenis en op de oude zwart-wit films maakt de boerin nog boter en kaas. Het museum op het Ald Hiem 2 in Wommels is dit jaar geopend van 2 mei t/m 3 november op donderdag t/m zondag van 13.30 -16.30 uur.

Klik hier voor foto!

 
Kijk voor meer nieuws in het nieuwsarchief »