Deelnemer Post in 1956.

Film 'OM PUNTEN EN SECONDEN', trekkerwedstrijd 1957 te Franeker

Op 21 september 1957 is een film gemaakt over de trekkerbehendigheidswedstrijden te Franeker door Didier C.van Koekenberg met de titel 'OM PUNTEN EN SECONDEN' een productie van Parcival Film NV Tilburg. Tyresoles Nederland NV was opdrachtgever.
We zijn op zoek naar deze film.


Klik hier voor meer informatie.


Mechanisatie in de bollenteelt.

Handwerk in de bollenteelt


Tulpenteelt heeft zich, op wat kleinschalige initiatieven na, in Friesland pas na 1929 ontwikkeld. Goede prijzen en de aanwezigheid van de enthousiaste tuinbouwconsulent van der Slikke stimuleerde in die tijd veel kleinere akkerbouwers hun geluk te proberen in de tulpen. (............)


Sorteren met Friese machines


Toen na de Tweede Wereldoorlog de export van bollen weer op gang kwam kon het areaal groeien. De teelt kreeg tegelijkertijd te maken met stijgende lonen en minder belangstelling voor het werk in de agrarische sector. Dat stimuleerde vanaf die tijd het ontwikkelen van machines. De sorteermachines verschenen ver voor machinale plant- en rooimachines.(...............)


December 2009
Dirk Osinga


Klik hier voor het gehele artikel.


Tuinbouwstreekorgaan wordt na 52 jaar opgeheven

Het Tuinbouwstreekorgaan, onderdeel van de Stichting Noordelijke Kleibouwstreek wordt na 52 jaar opgeheven. Dirk Osinga maakt daarover een korte terugblik.
Klik hier voor meer informatie.


ABTB. Oprichting en functioneren van de afd. op Ameland v.a.1922

Het AFRON-lid O.Straatsma uit Ballum (Ameland) heeft jarenlang onderzoek gedaan naar de historie van de boerderijen en haar bewoners op Ameland gedurende laatste honderd tot honderd en vijftig jaar. Uit dat onderzoek is per dorp een schat aan gegevens naar boven gekomen. Ook heeft Straatsma studie gemaakt van notulen van de verschillende organisaties op het gebied van de landbouw, zo ook van de in 1922 opgerichte afdeling van de ABTB.


Over de periode 1922 tot en met 1932 heeft hij een uittreksel gemaakt met de belangrijkste wapenfeiten van de afdeling zoals het oprichten van een Boerenleenbank, het gezamenlijk aankopen van veevoer en kunstmest en het bundelen van het aanbod van lammeren, van kalveren en van wol en niet te vergeten de geregeld terugkerende oproep van mijnheer pastoor om de wekelijkse kerkdiensten trouw bij te wonen.


Mocht u naar aanleiding van het artikel willen reageren dan kunt contact opnemen met de haar Straatsma per e-mail: .

Klik hier voor het gehele artikel.


Reis met met vee naar Argentinië in 1921.

In een viertal artikelen publiceren we het verslag van de heer R. Yetsinga uit Arum over zijn reis met vee naar Argentinië in 1921. Aanvankelijk is het complete verslag gepubliceerd in het Friesch Landbouwblad.
Inmiddels zijn de 4 delen gepubliceerd. klik hier voor het verslag.


Laatst gewijzigd op 15 augustus 2017