Monumentale boerderij Bartlehiem en Burdaard. Voorbij de bloeiende fruitbomen. Zaaien van een bloemenrijkmengsel. Kant strooien met een ander mengsel. Een speciaal mengsel. Visite of adviseurs?? Het komt nu vast voorelkaar. 'Yn 'e lijte'

Bloemzaadzaaien in Tergracht.

Monumentale boerderij Bartlehiem en Burdaard.
volgendevorige
Monumentale boerderij Bartlehiem en Burdaard.