Opladen van de vlasschoven. Een sjouwer (het) met een bokje. Vanwege de deurhoogte, buiten verder laden. Een opsteker in aktie. Beladen van een wagen is vakwerk. Touw er over, aan de voorkant van wagen bevestigd. Een touw aan de achterkant vastsjorren. Speciale techniek om een lang touw te knopen.
volgende

Voorbereiding repelevenement en het opruimen.

Opladen van de vlasschoven.
volgendevorige
Opladen van de vlasschoven.