Experimentele Ford trekker. Prototype Ford-Ferguson trekker. Ferguson Brown trekker. Farmall trekker. Bryan stoomtrekker. Fordson van 1919. American Cow Milker. Oliver ploeg.
volgende

Henry Ford museum in Dearborn (Mich.)

Experimentele Ford trekker.
volgendevorige
Experimentele Ford trekker.