Foto Landbouwcollectie AFRON (foto's)

Veemarkt te Sneek.

AFRON-fotocollectie in Fries Fotoarchief (Tresoar).

Van: Tresoar [mailto:info@tresoar.nl]
Verzonden: donderdag 8 oktober 2009 13:59
Onderwerp: Landbouwcollectie AFRON online via beeldbank Tresoar [Persbericht]

Landbouwcollectie AFRON online via beeldbank Tresoar

In de jaren negentig van de 20e eeuw zijn de verschillende landbouworganisaties in Friesland samen gegaan en samen hebben zij een nieuwe organisatie gevormd. De samenwerking bracht met zich mee dat zolders van kantoorpanden leeggeruimd moesten worden. Bij de voormalige Friese Maatschappij van Landbouw was een groot aantal foto’s aanwezig die gebruikt werden voor Het Fries(ch) Landbouwblad, het weekblad voor de leden.

Een deel van die foto’s is geschonken aan de Friese vereniging voor historische landbouw AFRON (Agrarisch FRiesland Oud en Nieuw) net als een bijna complete serie ingebonden jaargangen van Het Fries(ch) Landbouwblad (en haar voorgangers) over de periode 1885 tot en met 1991. Eerst stond de collectie op verschillende plaatsen in opslag om uiteindelijk een vaste plaats te krijgen in het AFRON-Dokumintaasje-Sintrum, in één van de bijgebouwen van het Landbouwmuseum De Brink te Veenklooster. Het AFRON-Dokumintaasje-Sintrum heeft ondertussen nog meer foto- en diacollecties gekregen. Vrijwilligers hebben de verschillende collecties opgeschoond, in een databestand opgenomen en zover als mogelijk omschreven.

Ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van de AFRON is in 2009 een begin gemaakt met het digitaliseren van de foto’s van Het Fries(ch) Landbouwblad. In overleg met Tresoar, het Fries Historisch en Letterkundig Centrum te Leeuwarden, is (wordt) een deel van de gescande foto’s opgenomen in het Fries Fotoarchief. Een groter deel blijft beschikbaar in het eigen digitaal fotoarchief van de AFRON en is voorlopig nog alleen in overleg met de redactie van IT ARK, het verenigingsblad van de AFRON, in te zien.

De collectie is groot en het aantal vrijwilligers beperkt; daarom zal het waarschijnlijk nog enkele jaren duren voordat het hele project afgerond kan worden. Het digitaliseringproject is, net als een aantal andere jubileumactiviteiten, mede mogelijk gemaakt door een zestal sponsoren en door bijdragen van AFRON-leden.

Voor meer informatie wordt u verwezen naar de website van de vereniging www.afron.nl of kunt u contact opnemen per e-mail info@afron.nl
Laatst gewijzigd op 19 augustus 2010