Wêr kinne myn trekkers hinne

30 november 2017

Op in trekker ride hat er al mear as in jier net dien. Yn syn wurkplak stiet in ûntmantele trekker al skoften te wachtsjen 'It wol net mear.' Jan Bruining fan Ingelum hat in yndrukwekkende samling trekkers yn syn loadsen yn Ingelum, mar hy siket oar plak foar se. Bruining is siik en wol foar syn dea witte wêr't syn trekkers telâne komme.

De samling fan tusken de 35 en 40 trekkers, ferskillende boereweinen en wat âlde frachtauto's, hat in grutte emosjoniele wearde: 'Dizze âlde Cormick wie fan ús heit, hy kocht him yn 1949 en hy hat foar ús bedriuw wurke oant de ein.'

Sa stiet der mear guod fan it leanbedriuw dat Bruining tegearre mei syn heit hie. 'Ik ha ek trekkers dêr't ik fierders neat mei haw, mar dy't ik kocht haw om in searje folslein te meitsjen.' Leanbedriuw Bruining is yn 1991 ferkocht. Yn de trije grutte loadsen op it hiem groeide de samling âld lânbouwguod troch.

Bruining is siik. Hy hat lêst fan de longen. 'Ik hie my it âlder wurden hiel oars foarsteld. As ik hjir sit, liket it hiel wat. Mar as ik in stikje rinne moat, is it niks mear.' Bern hawwe hy en syn frou net. Bruining wol syn trekkers net ferkeapje, de samling moat sa folle mooglik byelkoar bliuwe, hy wol net dat se yn hannen fan hannelers komme. Syn earste idee wie om it doarp Ingelum in trekkermuseum nei te litten. Mar dat plan rûn op neat út. In pear jier lyn hawwe minsken fan it Frysk Lânboumuseum yn Earnewâld by him west te sjen. Dy hienen doe neffens Bruining wol earen nei in part fan syn samling. 'Net alles, mar bygelyks ús trekkers fan it leanbedriuw, dêr wie ik al tige wiis mei.' Mar in pear wike lyn die bliken dat it museum gjin plak hat foar syn trekkers. It lânboumuseum sil fan 't winter ferhúzje en is dwaande mei it gearstallen fan de nije kolleksje. Mear romte foar grut materiaal is der, yn fergelyk mei de âlde sitewaasje yn Earnewâld, spitigernôch net bykommen. Miskien hawwe se plak foar ien of twa trekkers fan Bruining, mar dêr wol hy net oan.

It docht Bruining sear. Net allinnich fanwege syn persoanlike ferhaal, mar ek omdat er fynt dat dit Fryske argraryske guod bewarre bliuwe moat foar letter. 'Je moatte dit guod dochs oanreitsje kinne, om hinne rinne kinne en op sitte kinne. Foar in digitaal plaatsje fan in trekker hoege jo net nei in museum. Dat kinne jo thús ek wol besjen.' Op de nije museumlokaasje is wol romte, mar jild om in loads te bouwen is der net. Bruining hie sels syn jild neilitte wollen oan it museum omdat hy en syn frou gjin bern hawwe. Hy hopet dat der dochs noch earne jild beskikber komt, sadat it museum in loads bouwe kin om grut materieel yn sjen te litten.

Teloarsteld stoareaget Bruining yn 'e loads oer syn trekkers, ferskillende mei lekke bannen en allegearre ûnder in grutte laach stof. Oan in part derfan moat ek noch aardich sleutele wurde, wolle se wer ride kinne. Mar dêr hat Bruining wol in oplossing foar: 'Jo soenen der in wurkprojekt fan meitsje kinne foar wurkleazen of lêstige jongeren of sa. Se meie it guod fan myn wurkplak ek sa oernimme.'

 

Nieuwsbrief open dagen.

29 november 2017

Friese vereniging voor
historische landbouw
Nieuwsbrief
November 2017.

p.a. Hoatse de jongstrjitte 8
9057RK Jelsum
Tel.058-2572458
E-mail:info@afron.nl
Website: www.afron.n

l

Geachte leden.

Tussen kerst en nieuwjaarsdag zijn er weer enkele leden bereidt om hun deuren te openen en u welkom te heten en te vertellen over hun hobby/verzamelingen. Dat zijn dit jaar:

Mini Museum.Chris Bos Britsum
Mijn Mini museum op het gebied van klein boerengereedschap en wat stationaire motoren is altijd open wanneer ik thuis ben. Zoals de naam al doet vermoeden is het niet groot maar voor de liefhebbers is er toch wel wat te zien. Ook staat er een oldtimer van het merk IFA F8 Bouwjaar 1957
Ik heb zelf gemaakte miniatuurtjes zoals een Miedema wagen en kruiwagen van zo`n 15 cm. Belangstellenden kunnen beter eerst even bellen
met Chris Bos 0582572508
Aldlândsdyk 11 9055 NG Britsum.
Er wordt geen entree geld gevraagd.


Op `e Pleats by Hessel Bouma.
Hessel Bouma syn samling fan it greidebedriuw, spesjalisearre yn hynstespul is ek it hiele ier rûn iepen op fersiek!
Dus earst efkes skilje nei: 0515-231382. Kosten €4,- foar tagong in bakje koffie/thee en in stik krûdkoeke en ûtlis wat de muoite wurdich is!Museum Tusken de Marren.
Museum openstelling op 27-28-29 en 30 dec. 2017
Er zijn een stuk of 12 tractoren waaronder Steyr tractoren. Zelfs een Steyr fiets en Steyr Puch brommer. Ook Miedema wagens zijn er te zien.
De verschillende huishoudelijke gebruiks voorwerpen van vroeger zijn uitgebreid met 400 thee en koffiepotten.
De entree met Koffie en thee is gratis.
Openingstijden van 10.00 uur tot 17.00 uur. (Eerst even bellen naar 06-28079295 )
Bouwe en Dieneke de Jong
Sumarderwei 3 9261 VC Eastermar


Het Pake Titus Boeren Museum
Hier is een oude collectie boerengereedschappen en een pronkkamer. In de schuur oude werktuigen en een verzameling MC.Cormick trekkers. Nieuwe aanwinst is een aardstraalkastje uit 1952. Werd verkocht als middel tegen denkbeeldige schadelijke aardstralen. Het kastje kan ingekeken worden om de werking te bestuderen.
Ook zit er iemand van de Strampel te eendenkorfvlechten.
Titus de Wolff Flânsum 5 9012DC Raerd.

Het Harley Davidson en Oldtimermuseum
Een museum met een 30 tal antieke Harleys en andere merken motoren en unieke oldtimerauto`s.
Dit alles aangevuld met informatiekaarten.
Fam. Miedema Blink 3 9012 DB Raerd.


Museum boerderij Ald Barrahûs
Agrarisch bedrijf met historische bezienswaar-
heden. In het woongedeelte proef je het boeren leven. In de keuken vindt je een schouw en een bedstee.
In de hûskeamer een bijzonder ingerichte kabinetkast. De pronkeamer met daaronder de molkenkelder. En in de tuin staat de soldaat van Barrahûs, aan deze soldaat is een sage verbonden die zich afspeelde op de boerderij.
Folkert en Betty Jongbloed
Bredyk 28 9088 BX Wirdum
Open van 14.00u tot 16.30u.


Het AFRON bestuur.

 

Nieuwsbrief Warkums Erfskip

24 november 2017

Nieuwsbrief Warkums Erfskip nummer 43 november 2017 Warkums Erfskip Vandaag, 13:20;

Winterfair Workum a.s. vrijdag 24 november

Aanstaande vrijdagmiddag en –avond is Museum Warkums Erfskip in verband met de jaarlijkse Winterfair geopend van 17.00 tot 21.30 uur.

Ons museum is gratis toegankelijk (heeft u een Museumkaart, dan scannen wij deze natuurlijk graag).

In onze museumwinkel hebben wij leuke artikelen te koop zoals Workumer aardewerk, Workumer Gaastra-thee, boeken over de historie van Workum e.o., souvenirs en voor de komende winter Friese sjaals, mutsen en handschoenen.

Natuurlijk ligt de Warkumer Wikekalinder 2018 weer op u te wachten.

Nutsspaarbank 1817—2017

Op 10 november 2017 was het 200 jaar geleden dat de eerste Nutsspaarbank in Nederland werd opgericht. Dat gebeurde in Workum!

De tentoonstelling is a.s. vrijdag (waarschijnlijk) voor het laatst te bezichtigen.

Kwartierstaat Hendrik Kuiper

Sjoerd Huitema uit Koudum heeft de kwartierstaat van Hendrik Kuiper gemaakt. Hendrik Kuiper was boer in it Heidenskip aan de Inthiemavaart, meestal de Iensumesleat genoemd. Op 16 juni 1943 is Hendrik door de Duitsers opgepakt en is nooit meer teruggekomen. Klik hier.

Een brief van een weesjongen uit 1845

Johannes Willems Schuurmans wordt in 1822 geboren op Súd 136. Na het overlijden van zijn ouders komt hij in het Workumer weeshuis. Krijgt een opleiding als zeeman en schrijft in 1845 een brief aan de regenten van het weeshuis om zijn bezittingen op te vragen.

De brief is aan Warkums Erfskip geschonken door Martin en Nelly Bijvoets uit Rotterdam.

Nog een aantal jaren blijft Johannes zeevarende, maar dan krijgt zijn leven een onverwachte wending. Klik hier.

Warkums Erfskip accepteerd Bitcoins

Aanstaande vrijdag is het mogelijk om met de digitale munt Bitcoin te betalen. BitKassa heeft er voor gezorgd, dat Warkums Erfskip een keurige pagina heeft gekregen waarop de betalingen kunnen worden verricht. Klik hier.

Wilt u een betaling doen voor aankopen in onze webwinkel of een dakpan adopteren, dan kan dat via BitFactuur: Klik hier.

Adopteer een dakpan

Museum Warkums Erfskip is een dakpannen-actie gestart om extra geld te genereren voor de inrichting van “De (nieuwe) Waag'. Dit geld willen we gebruiken om de visie “Vanuit de Waag, beleef je Workum!' voor 100% te kunnen waarborgen. Doet u ook mee? Klik hier.

Er zijn al een flink aantal dakpannen geadopteerd: Klik hier.

Museumkaart

Bestel online de Museumkaart en krijg gratis toegang tot meer dan 400 musea:

Klik hier.

Warkumer Wikekalinder 2018

De 19e Warkumer Wikekalinder van het jaar 2018 is te koop. U kunt de kalender kopen in ons museum, op diverse verkooppunten in Workum en in onze webwinkel: klik hier

Foto's nabestellen kunt op onze site oypo.nl/warkumserfskip.

Wilt u de foto's op de kalender 2018 bekijken?: klik hier.

Workum's Stenen Archief

In de zijmuur van It Pottebakkershûs bevindt zich de gevelstenenmuur.

Minte de Jong heeft de historie van de meeste gevelstenen kunnen achterhalen en hier een boekje over geschreven: “Workum's Stenen Archief'. Het boekje is verkrijgbaar in 't Pottebakkershûs en Warkums Erfskip voor slechts 3 euro. Klik hier.

Stadsplattegronden uit 1664

Warkums Erfskip is in het bezit gekomen van een aantal reproducties van de in 1664 door Bernardus Schotanus à Steringa vervaardigde kaarten van Hindeloopen, Stavoren en Workum. Afmeting 54 x 67 cm.

Deze kaarten van hoge kwaliteit mogen wij u te koop aanbieden voor 9,50 euro per stuk inclusief koker:

klik hier.

Workum van Vroeger en Nu

Middenstanders in de periode

1960-1965

Het boek over de Workumer middenstand is in onze webwinkel te koop voor € 15,-.

De verzendkosten zijn € 6,95. Ook kunt u het boek afhalen in ons museum in het waaggebouw Merk 4 te Workum: klik hier.

 
Kijk voor meer nieuws in het nieuwsarchief »