Gelede + Amerikaanse boerderijen

19 februari 2017

In de jaren 2017 en 2018 wil de Boerderijenstichting Fryslân meer aandacht schenken aan twee typen boerderijen welke in de eerste helft van de twintigste eeuw een nieuw type gebouw aan het boerderijenbestand in deze provincie toevoegden. Hun afwijkende vorm en bouwtrant maken hen tot interessante onderdelen van het bezit aan historische boerderijen en van de agrarische geschiedenis van Fryslân.
In de periode 1905-1940 werd een redelijk aantal zogenaamde gelede boerderijen en boerderijen van het Amerikaanse type gebouwd. In dit project wordt achtergrondinformatie omtrent de bouw van deze boerderijtypen samengebrachtuit publicaties en archiefonderzoek en gaan we inventariseren welke voorbeelden van dit type nog bestaan of zijn verdwenen.
Afbeelding: nog bestaande gelede boerderij bij Engelum

Amerikaanse boerderij
Het kenmerk bij uitstek van de zogenaamde Amerikaanse boerderijen was de hooiberging op een zolder boven het veestalgedeelte, gescheiden door een vloervan steen of beton. Het hooi werd hier met een takelmechaniek aan de steile achtergevel naar de hooizolder getransporteerd. Hierdoor waren de schuren veel hoger dan men gewend was bij de traditionele Fryskepleats.


Samenwerking
Het Fries Landbouwmuseum en de stichting AFRON hebben zich bereid getoond aan specifieke onderdelen van dit project mee te werken. Een aardige bijkomstigheid is dat het Fries Landbouwmuseum in de eerstkomende jaren verplaatst gaat worden naar een fraai voorbeeld van zo'n gelede boerderij bij Goutum.


OPROEP:

wie weet er nog een geheel compleet of een nog deels intact of verbouwd exemplaar van een gelede- of een Amerikaanse boerderij in Fryslân te staan. Of misschien weet u waar er vroeger een intussen verdwenen exemplaar stond. In sommige gevallen resteert er alleen nog de woning en/of de veestalling. Reacties graag naar j.vaart@hetnet.nl of bellen naar 0513 438007(Hans de Haan) of 0513 412217.

verder lezen »
 

Expositie en lezing vlasteelt.

18 februari 2017

Tot en met dinsdag 28 februari 2017 is er een kleine expositie over de vroegere vlasteelt in Friesland, met materiaal van de heer Hein Sterk uit Ferwert, in het Informatiecentrum bij de terp te Hegebeintum. Op zaterdag 18 februari 2017 heeft Sterk een lezing gehouden over die vlasteelt. Met belangstelling hebben de bijna dertig aanwezigen het verhaal gevolgd van één van oudste gewassen in de wereld.

Tot ongeveer 1960 was het vlas één van de belangrijke gewassen van de akkerbouwers in Friesland naast graan, aardappelen en peulvruchten. Ook zijn er een aantal vlasverwerkingsbedrijven in Friesland geweest en het Kweekbedrijf van de vroegere Friese Maatschappij heeft een paar belangrijke vlasrassen op haar naam staan waaronder het witbloeiende ras Concurent.


Klik hier voor enkele foto's.


Meer informatie over de vlasteelt in Friesland kunt u vinden in het door de Afron uitgegeven boek 'Vlas, van lijnzaad tot lijnwaad' .

 

AFRON-website met zoekfunctie

17 februari 2017

De website van de Afron is inmiddels acht jaar 'in de lucht' en had hier en daar enige vernieuwingen nodig om mee te kunnen blijven doen in de snelle veranderingen op het gebied van elektronica. Dat is inmiddels aangepast (december 2016).


Zoeken naar een naam, persoon, ding of handeling.


Nieuw is dat er in het archief van de website gezocht kan worden op namen, artikelen, onderschriften bij foto's, enz. In het openingsscherm is boven de menubalk een kadertje geplaatst met de tekst 'zoek op deze site'. Wanneer je daar je zoekterm in vult en afsluit met 'enter' dan verschijnen de plaatsen waar het betreffende woord te vinden is.

 
Kijk voor meer nieuws in het nieuwsarchief »