Boek: 'Strie moat bolderje'

30 januari 2015
Op vrijdag 30 januari 2015 heeft de Afron de eerste exemplaren van het boek 'STRIE MOAT BOLSTERJE, werken op fokveebedrijf Vijver zathe in de jaren 1950 - 1969' uitgereikt aan de personen wiens verhalen en ervaringen als werknemer of dienstverlener, op het fokveebedrijf Vijver Zathe in Jelsum bij Jan Wassenaar en Rigtje Wassenaar-Boelstra, zijn vastgelegd.
Voorzitter Lettinga kon de vijftien vertellers met 'aanhang' en de andere vijftig belangstellenden om ongeveer half negen welkom heten in de Tuolle te Jelsum. Na het welkomstwoord kreeg Gerda Fokkema-de Beer het woord die op de haar zo spontane wijze vertelde over de bezoeken aan de vertellers, het optekenen en uitwerken van hun verhalen en de uiteindelijke vormgeving van het boek. Van elke verteller haalde ze een anekdote aan uit hun verhaal.
Vervolgens werd aan alle verhalenvertellers een boek uitgereikt.
Dank werd gebracht aan het bestuur van de Boelstra-Olivier Stichting voor de financiële bijdrage om de uitgave van het boek mogelijk te maken.
Afrondend werd Gerda Fokkema in het zonnetje gezet met een mooie bos bloemen voor de enorme hoeveelheid werk die ze als secretaris van de vereniging heeft gedaan voor het samenstellen van dit boek.

Klik hier voor enkele foto's.

Klik hier om een boek te bestellen.
 

Poterbewaarplaatsen gezocht.

16 januari 2015
In de 'bouwhoeke' van Friesland was het gebruikelijk dat pootgoed voor eigen gebruik, bewaard werd in een poterbewaarplaats (poterhok, setterhok, broeihok). Ongemerkt hebben de tientallen, mogelijk wel een honderdtal, van deze bewaarplaatsen het veld moeten ruimen voor modernere bewaarplaatsen.
Over deze kenmerkende gebouwtjes is vrij weinig beschreven en ook zijn er vrijwel geen foto's van gemaakt.
De redactie van de AFRON is op zoek naar nog bestaande bewaarplaatsen, tekeningen en foto's. Ook is informatie welkom van reeds afgebroken gebouwen.
Om een idee te krijgen hoeveel er van deze bewaarplaatsen geweest zijn willen we ook graag informatie ontvangen over het aantal dat er in de dorpen van de 'bouwhoeke' gestaan hebben.
U kunt uw informatie sturen naar of naar Van Aylvawâl 9, 9151 HK Holwerd.
 

Geschiedenis on line met AFRON.

15 januari 2015
De website van de Afron is aangemeld voor de wedstrijd voor de beste website op het gebied van geschiedenis.

Wij als bestuur van de Afron zijn best wel trots op de Afron-website en onze mening baseren we ook op de respons en waarderende opmerkingen die we vaak krijgen te horen.
Dit alles hebben wij te danken aan onze web-master, die zeer accuraat en actief is.
Wordt er een activiteit georganiseerd dan staat het verslag met de foto’s dezelfde avond al weer op de Afron–site.
Daarom hebben wij besloten onze site aan te melden voor de geschiedenis online prijs en nu is ons verzoek aan jullie om zoveel mogelijk te helpen bij het verzamelen van stemmen.
Dus als je mee wilt helpen:

Mobiliseer uw bezoekers, vrienden, familieleden en volledige netwerk. Hoe meer stemmen, hoe meer vreugd.
Stemmen kan van 20 december 2014 t/m 5 februari 2015.

Klik hier om te stemmen.
 
Kijk voor meer nieuws in het nieuwsarchief »