September editie IT ARK

18 september 2016

In week 38 van 2016 zal het septembernummer van het ledenblad IT ARK aan de leden toegestuurd worden. De redactie is blij dat het weer gelukt is om een aantal interessante artikelen en berichten te verzamelen.


De indexen van alle artikelen van IT ARK en de speciale edities zijn weer bijgewerkt.


Uw verhalen, belevenissen en verslagen van activiteiten zijn weer van harte welkom voor de volgende editie.


 

Vlasrepelmachine-knopbreker.

17 september 2016

Agrarische Dagen Franeker. Op zaterdag 17 september 2016 was een hoekje van het overvolle parkeerterrein bij de supermarkten aan de Leeuwarderweg ingericht als 'Agrarisch Treffen'. Een aantal bedrijven waren aanwezig met moderne machines.

Een publiekstrekker was de vlasrepelmachine-knopbreker die 'de knop' (Ned.: vlasbol) van de vlasstrengel scheidt en direct ook 'de knop' breekt en het zaad schoont. De eindproducten zijn dan gerepeld vlas, bolkaf en lijnzaad (zaad van vlas).

De betreffende machine (gemaakt in België) heeft tientallen jaren in de schuur gestaan en is de afgelopen winter weer 'aan de praat' gebracht door een aantal fanatieke 'oude trekker en motormensen' uit het Bildt..

Tevens was deze locatie het eindpunt van een rondrit met trekkers, afsluitend met een behendigheidswedstrijd.

Klik hier voor enkele foto's.


 

Broeihokken gesloopt .... .

16 september 2016

In een telefoongesprek met een van de Afronleden uit Kimswerd werd medegedeeld dat twee van de vier poterbewaarplaatsen in dat dorp kort geleden afgebroken zijn. Het betreft poterbewaarplaatsen met een plat dak. Vorig jaar augustus waren er in Friesland nog maar 6 van dit model poterbewaarplaatsen. Inmiddels zijn er nu 4 van afgebroken. De werkgroep 'Poterbewaarplatsen' van de AFRON, Boerderijenstichting Fryslân en het Fries Landbouwmuseum wil zich inspannen om zo mogelijk in ieder geval één van deze modellen te bewaren voor de toekomst.


 
Kijk voor meer nieuws in het nieuwsarchief »