OOLD ARK Makkinga Nieuwsbrief.

13 maart 2015

De nieuwsbrief 2015 van het Museum Oold Ark te Makkinga is uit! Naast de huishoudelijke zaken van het museum en een terugblik van de activiteiten in 2014 worden de activiteiten voor 2015 aangekondigd en toegelicht.
De wisseltentoonstelling 'Van Keningsroede tot Meterwiel' blijft ook voor 2015 een speerpunt van het museum met daarnaast een expositie over 'Riet en Rietdekken'. Daarnaast is er de maandelijkse vlooienmarkt en zijn er activiteiten in samenwerking met de buren 'Molen de Weijert.


Klik hier voor het openen van de nieuwsbrief


 

Lezing en filmbeelden over de CA

12 maart 2015

Op zondagmiddag 29 maart a.s., organiseren het Fries Landbouwmuseum en het Fries Film Archief een filmmiddag rondom de C.A.F. Tijdens deze middag worden fragmenten getoond uit de speelfilm ‘Na veertig jaren‘, die in 1936 werd gemaakt bij het 40-jarig bestaan van de coöperatie. Ook zijn er delen te zien uit recent verworven privéfilms uit de periode 1947-1954 van oud directeur Jan M. Boudewijn (1918-1987).
Inleider deze middag is Jan de Vries uit Grou die in de jaren 1975 – 1986 directeur van de C.A.F. was.
De middag begint om 15:00 uur. Het museum is open vanaf 14:00 uur. Opgave kan via info@frieslandbouwmuseum.nl

In 1936 bestond de CAF 40 jaar en ter gelegenheid daarvan werd een film gemaakt door het filmerscollectief 'Film yn Fryslân'. Het eerste deel van de film laat het verhaal zien van een jong boerengezin dat zich aansluit bij de coöperatie na een slechte ervaring met een particuliere handelaar, die hun ouders het leven zuur had gemaakt. Het tweede deel laat met name werkzaamheden in de fabriek te Leeuwarden zien, zoals het maken van veekoeken en het repareren van zakken. Ook Harlingen komt aan bod met kunstmestoverslag.
Naast de grote CAF film zullen er ook een aantal fragmenten getoond worden uit de privé films fan Jan Marinus Boudewijn (1918-1987), die tussen 1947-1954 bij de CAF, werkzaam was de laatste jaren as directeur. Deze films dateren allemaal uit de periode 1947-1954. Er zullen fragmenten te zien zijn van onder meer een toneelstukje op het kantoor fan de CAF in Leeuwarden gespeeld door medewerkers, beelden van het CAF filiaal in Gorredijk, o.a. het laden en lossen van een schip in de Compagnonsvaart, en beelden van Leeuwarden vanuit het CAF-kantoor.

Inleider van de middag is Jan de Vries uit Grou (1939). De Jorwerter van geboorte heeft verschillende jaren bij de CAF gewerkt. In de periode 1970 – 1975 als directiesecretaris en later van 1975 – 1986 als lid van de directie. De Vries vervolgde zijn carrière in de zuivelindustrie als directeur bij o.a. De Goede Verwachting in Workum en trad later toe tot de Concerndirectie van de Friesland Coberco Dairy Foods. Momenteel is hij voorzitter van de stichting FB Oranjewoud.

Programma
15:00: Woord van welkom door Henk Dijkstra (dir. museum)
15:05: Jan de Vries: ‘’de CAF in historisch perspectief’’
15:20: korte inleiding op de films door Syds Wiersma (coördinator Fries Film Archief)
15:25: Fragmenten uit de films van Jan Marinus
15:45: pauze
16:00: fragmenten uit de CAF film, 40 jaar
17:45: Einde


verder lezen »
 

Pake en pannekoekdagen Earnewâld

24 februari 2015

In de voorjaarsvakantie zijn weer de 'pake en beppedagen' gehouden in de Friese musea. Bij het Fries Landbouwmuseum stond 'graan' in het middelpunt van de belangstelling. De jeugdige bezoekers krijgen bij de ingang van het museum een zakje met graan uitgedeeld. Na een speurtocht met vragen over graan, zoals haver, tarwe, gerst en mais, konden ze zelf het graan malen en van het verkregen meel een pannenkoek bakken. Ruim 1100 kinderen, pakes en beppes hebben deelgenomen aan deze activiteit.

Klik hier voor een aantal foto's.


 
Kijk voor meer nieuws in het nieuwsarchief »