Pake en pannekoekdagen Earnewâld

24 februari 2015
 

Boekpresentatie: Flânsum

22 februari 2015
Zondagmiddag 22 februari 2015 met prachtig weer was het een drukte van belang in Flânsum. De reden was het presenteren van het boek:"Flânsum" - Hoe was het? Geschiedenis en herinnering.-
Titus de Wolff en zijn zuster Sjoke Brunia- de Wolff zijn in de geschiedenis terug gegaan om alles over het ontstaan en de historie van hun geboortegrond boven water te krijgen. Titus deed veel veldwerk "ik bin in útfiner" en Sjoke speurde in oude geschriften en archieven naar wetenswaardigheden betreffende de boerderijen, de bewoners en hun gebruiken. Dit alles is door Sjoke vastgelegd in het boek "Flânsum". Al dit werk werd zondag afgerond met het aanbieden van het eerste exemplaar aan Haringsma, een broer van de moeder van Titus en Sjoke. Er was veel belangstelling voor de presentatie en menigeen keerde met dit mooie boek huiswaarts. http://www.afron.nl/fotoalbum.php?id=158 voor enkele foto's
 

Boek: 'Strie moat bolsterje'

30 januari 2015
Op vrijdag 30 januari 2015 heeft de Afron de eerste exemplaren van het boek 'STRIE MOAT BOLSTERJE, werken op fokveebedrijf Vijver zathe in de jaren 1950 - 1969' uitgereikt aan de personen wiens verhalen en ervaringen als werknemer of dienstverlener, op het fokveebedrijf Vijver Zathe in Jelsum bij Jan Wassenaar en Rigtje Wassenaar-Boelstra, zijn vastgelegd.
Voorzitter Lettinga kon de vijftien vertellers met 'aanhang' en de andere vijftig belangstellenden om ongeveer half negen welkom heten in de Tuolle te Jelsum. Na het welkomstwoord kreeg Gerda Fokkema-de Beer het woord die op de haar zo spontane wijze vertelde over de bezoeken aan de vertellers, het optekenen en uitwerken van hun verhalen en de uiteindelijke vormgeving van het boek. Van elke verteller haalde ze een anekdote aan uit hun verhaal.
Vervolgens werd aan alle verhalenvertellers een boek uitgereikt.
Dank werd gebracht aan het bestuur van de Boelstra-Olivier Stichting voor de financiële bijdrage om de uitgave van het boek mogelijk te maken.
Afrondend werd Gerda Fokkema in het zonnetje gezet met een mooie bos bloemen voor de enorme hoeveelheid werk die ze als secretaris van de vereniging heeft gedaan voor het samenstellen van dit boek.

Klik hier voor enkele foto's.

Klik hier om een boek te bestellen.
 
Kijk voor meer nieuws in het nieuwsarchief »