AFRON-excursie Makkinga geslaagd

15 november 2015

Zaterdagmiddag 14 november 2015.

Excursie middag naar Makkinga naar korenmolen `De Weyert` Deze molen is in 1886 als houtzaagmolen gebouwd in Gorredijk. Sinds 1925 staat hij in Makkinga en is omgebouwd naar korenmolen. Vanaf 1970 heeft de molen niet meer gedraaid, en door acties van de dorpelingen werd er in 1983 begonnen met de restauratie, en een jaar later gingen de eerste vijf vrijwillige molenaars op de molen aan de slag. En zo kwamen wij als bestuur met vele leden vanmiddag een bezoek brengen aan deze molen. Er waren deze middag 43 personen aanwezig.

Naast de molen is Museum`Oold Ark`gevestigd waar we werden ontvangen door enthousiastevrijwilligers. We werden in groepjes verdeeld, en de ene groep ging mee het museum in en de andere groep ging de molen in. Daarna was er koffie met oranjekoek, en gingen we weer op pad maar nu andersom. De mensen hebben genoten van alles wat er was te zien.

Het museum bood een kijkje in de tijd dat alles nog met de hand werd gedaan in verschillende beroepen zoals: de Smid de Schoenmaker de Timmerman de Boer de Kaasmaker de Schilder de Huisvrouw en ga zo maar door. Er was een oud schoolklasje waarbij je steeds hoorde ooh ja dat weet ik nog wel, en dat hadden wij ook op school.

In de molen ging het al net zo, iedereen kon vragen stellen en er werd ook mooi uitgelegd waar alles voor was en hoe het werkte.

Ook in de molen winkel werden er vele zakjes bakmeel gekocht voor appelcake, kruidkoek of pannenkoeken. Tegen half vijf was het tijd om op te stappen, en konden de mensen die dat wilden nog even napraten in het Witte Huis in Donkerbroek. Zo`n 25 personen hebben hier gehoor aan gegeven.

Al met een zeer geslaagde excursiemiddag, wat zeker voor herhaling vatbaar is.

Hartelijk dank uit naam van het AFRON bestuur. Dieneke Hamstra.


Klik hier voor enkele foto's.


 

Napraten over vlas-repel-record.

14 november 2015

Vrijdagavond 13 november 2015.

Deze avond waren we gast bij Gjalt de Groot in Holwert.

Het was een avond voor de deelnemers en vrijwilligers van het vlas repelfestival van 12 sept.j.l.

Bij binnenkomst stonden er vele stoelen in een kring klaar, met aan de ene kant een hoop riet en aan de andere kant een hoop vlas. Op de stoel lag een halve eendenkorf, en het was de bedoeling dat iedereen die deze avond aanwezig zou zijn deze mand zelf af zou vlechten!

Een aantal ging na de koffie dapper aan de slag, maar het viel nog niet mee. Anderen probeerden het niet eens en verdwenen gelijk naar het swetshok van Gjalt. Er waren zo`n 18 personen aanwezig, en tien ervan zijn gaan vlechten.

Onze Gerda had de slag gelijk goed te pakken, en kon na afloop haar korf mee naar huis nemen. Anderen waaronder ondergetekende moesten de rand er nog op zetten, maar door kramp in de polsen hebben we dat maar aan Gjalt over gelaten.

Toen nog een gezellige nazit in het swetshok met een drankje, en(vette iel en skraal bier!) en kibbeling (met graat) Gjalt heeft nog even leuk verteld, en toen was het ook bijna bedtijd.

Heel hartelijk dank voor de leerzame en gezellige avond fam. de Groot. Dieneke Hamstra.


Klik hier voor enkele foto's.


 

Broeihokken, informatie gezocht.

7 november 2015

In de 'bouwhoek' van Friesland was het gebruikelijk dat pootgoed voor eigen gebruik, bewaard werd in een poterbewaarplaats (poterhok, setterhok, broeihok). Ongemerkt hebben de tientallen, mogelijk wel een honderdtal, van deze bewaarplaatsen het veld moeten ruimen voor modernere bewaarplaatsen.
Over deze kenmerkende gebouwtjes is vrij weinig beschreven en ook zijn er vrijwel geen foto's van gemaakt.
De redactie van de AFRON is op zoek naar nog bestaande bewaarplaatsen, tekeningen en foto's. Ook is informatie welkom van reeds afgebroken gebouwen.


In januari 2015 is bovenstaande oproep gedaan. Inmiddels zijn er een dertig bewaarplaatsen getraceerd. Nu zijn we op zoek naar informatie over de bouwhistorie zoals bouwtekeningen, bestek, bouwaanvragen, hinderwetvergunningen bij de gemeente, organisatievormen bij coöperatief gebruik, inschrijving bij de Kamer van Koophandel, enz.


U kunt uw informatie sturen naar of naar Van Aylvawâl 9, 9151 HK Holwerd.


Klik hier voor een eerste 'oogst' aan informatie over huidige bewaarplaatsen.


 
Kijk voor meer nieuws in het nieuwsarchief »