AFRON Geiten excursie

24 juli 2017

Op Zaterdagmiddag 22 juli zijn we op bezoek geweest bij de Fam. Dijkstra in Wijns.

Geitenhouders - Familie Dijkstra

Sinds 1997 is Kleaster Bethlehem actief als biologisch melkgeitenbedrijf. Het is gevestigd op de plek waar vroeger het nonnenklooster Bethlehem stond. Het nabij gelegen Bartlehiem is hiernaar vernoemd. Jan Dijkstra en Ypie Gijzen verzorgen hier de ca.500 melkgeiten en de ca. 200 lammeren. Vanwege het mooie weer werden we door Jan enYpie verwelkomt met thee en koffie in de tuin.
Gerrit Lettinga opende deze middag en hete iedereen welkom. Er waren 22 bezoekers.
Daarna nam Jan het woord en vertelde over hun bedrijf.

Twee keer daags worden de geiten gemolken 24 in één keer. Hier heeft hij zo`n twee uur werk mee. De meeste melk gaat naar Frankrijk toe.

's Zomers kunnen de dieren weiden in de percelen rond de boerderij en dan is het wit over het land. Grappig genoeg gaan ze allemaal tegen elf uur 's morgens weer op huis aan en willen weer naar binnen. Elke avond na het melken gaat de deur weer open en gaan ze het land weer in,maar ook hier weer hetzelfde, klokslag half tien komen ze weer thuis.
Tijdens de lammer tijd wachten de geiten altijd tot Jan in de buurt is, hij hoeft er nooit voor uit bed.

Een deel van het voer wordt gewonnen van percelen op 7 km. afstand.
Met deze percelen wordt deelgenomen aan het weidevogel-collectief. Dit houdt in dat de percelen zo worden beheerd, dat weidevogels hier graag broeden, één stuk plas-dras en een ander met uitgestelde maaidatum. De rest van het voer wordt geteeld bij biologische akkerbouwers. Met hen ruilen ze mest tegen grasklaver, kuil en stro. Op deze manier sluiten ze de kringloop.

Na de uitleg was het tijd om de stal in te gaan en de geiten te bekijken.
Die stonden heerlijk in het stro, en hadden het zichtbaar naar hun zin.

Sinds kort (als een project op gezet) worden de bokken gemest tot ruim 30 kilogram en gaan dan via een coöperatie naar restaurants etc. Voorheen gingen de bokjes nuchter op transport naar het zuiden en werden daar tot 12 kilo gemest en dan verkocht in het gangbare circuit.

Er werden veel vragen gesteld over het bedrijf en de bedrijfsvoering.

Ook in de melkstal was de aandacht groot voor Jan zijn uitleg.

Langzaam aan kwam een ieder weer in de tuin terug en onder het genot van een tweede bakje koffie of thee was er nog even een gezellige nazit. Tot onze verrassing werden we door Jan en Ypie nog getrakteerd op blokjes geiten kaas en nootjes, dat werd door iedereen zeer gewaardeerd.

Jan en Ypie, heel erg bedankt voor deze leerzame en gezellige middag!

Henk Heida
Dieneke Hamstra


Klik hier voor een aantal foto's.

 

Groeten uit Friesland.

21 juli 2017

Op vrijdag 21 juni 2017 heeft één van de Afron-leden een rondje 'greid- en bouhoeke' gedaan.


Klik hiervoor enkele foto's.

 

Foto-expositie Aardappelteelt

11 juli 2017

In het kader van Tsjerkepaed/Kerkepad is er een foto-expositie ingericht over de aardappelteelt en glazen poterbewaarplaatsen in de Nederlands Hervormde kerk, Tsjerkestrjitte, Holwerd. Het betreft foto's en klein gereedschap wat o.a. in noordoost Friesland werd gebruikt.

De expositie is op de zaterdagmiddagen tot en met 9 september 2017 te bezichtigen.


Klik hier voor enkele foto's.

 
Kijk voor meer nieuws in het nieuwsarchief »