Verenigingsblad IT ARK

Tenminste tweemaal per jaar verschijnt het verenigingsblad IT ARK (het gereedschap) van de vereniging AFRON. Het biedt voor leden de mogelijkheid om verhalen, reisverslagen en andere informatie te plaatsen. Ook kunnen de leden gebruik maken om hun vragen te stellen in de rubriek 'Vraag en aanbod'.
IT ARK heeft het formaat van 26 x 20 cm. Met ingang van september 2015 wordt IT ARK gezamenlijk met het nieuwsblad MEDEDELINGEN EN BERICHTEN van het Frysk Lânboumuseum te Earnewâld samengesteld. Er zullen meer (langere) artikelen opgenomen worden die gericht zijn op historische onderwerpen uit de landbouw. Verenigingszaken, agendapunten en verslagen van activiteiten zullen, zoals nu ook reeds het geval is, op de eigen AFRON website worden geplaatst. Uitnodigingen en andere verenigingszaken zullen per nieuwsbrief worden verzonden.


Redactie

De redactie wordt gevormd door G. Herrema, bestuurslid H.Heida in samenwerking met H. Dijkstra (FLM Earnewâld) en een aantal vaste rubriekschrijvers en dichters.

Namens de AFRON is de heer A.E. de Jong St. Annaparochie hoofdredacteur.

Het adres van de reactie is: redactie IT ARK, p.a. Van Aylvawâl 9, 9151 HK Holwerd.

Het e-mailadres van de redactie is redactie@afron.nl.


IT ARK heeft als ISSN nummer: 2213-4662.


Laatst gewijzigd op 10 april 2017