Volgende editie IT ARK

september 2017

In week 39 zal de vernieuwde editie van IT ARK verschijnen. Het is de eerste editie die volledig in kleur is samengesteld door redacties van MEDEDELINGEN EN BERICHTEN (Fries Landbouwmuseum), NIEUWSBRIEF (van de Boerderijen-stichting Fryslân, OER (nieuwsbrief van het Platform Friese rassen) en van IT ARK (Afron).

 

FLM Expositie aardappelteelt, poterbewaarplaatsen.

Tot en met 30 september 2017.

Gedurende de zomer van 2017 is er een deelexpositie over aardappelteelt ingericht in het Fries Landbouwmuseum te Earnewâld. Centraal staat opgesteld een model van een poterbewaarplaats. Naast een aantal voorwerpen is er een presentatie van de nog bestaande glazen poterbewaarplaatsen in Friesland en een compilatie van filmbeelden over de aardappelteelt samengesteld uit filmmateriaal van het fries fotoarchief. Het museum is dagelijks geopend van 10 tot 17 uur (m.u.v. de feestdagen).


Klik hiervoor meer informatie van het FLM.

 

Themajûn dendrochronologisch onderzoek.

donderdag 5 oktober 2017

Themajûn dendrochronologisch onderzoek Paul Borghaerts

Op donderdagavond 5 oktober 2017 zal Paul Borghaerts een voordracht houden over zijn dendrochronologisch onderzoek. Deze lezing wordt in samenwerking met de Boerderijenstichting Fryslân georganiseerd.
Borghaerts zal dan ook een terugkoppeling geven aan de eigenaren van boerderijen waar hij boorstalen heeft genomen. Er zijn inmiddels 141 objecten onderzocht, waarvan 130 boerderijen. Dit voor Fryslân grote onderzoek is nog steeds in volle gang.


klik hier voor meer informatie en opgeven om de lezing bij te wonen.


Informatie: of

 

Verhildersum: Het boerenleven van vroeger.

tot en met zondag 29 oktober 2017.

De zomerexpositie in de museumboerderij op Landgoed Verhildersum heeft als titel 'Het boerenleven van vroeger'.


Klik hier voor meer informatie.

 

Tsiispakhús Wommel. Melktransport

Tot en met 29 oktober 2017

Vanaf donderdag 4 mei 2017 is museum it Tsiispakhús in Wommels weer geopend voor bezoek. De permanente tentoonstelling in dit rijksmonument uit 1905 over de Friese zuivelgeschiedenis is grondig vernieuwd. Daarnaast is er dit seizoen een geheel nieuwe speciale expositie ingericht met als thema melkvaarders, melkvervoer en de beurtvaart. Veel aandacht is hierbij voor het vervoer van melk in de winter. Aan de hand van historische zwart-wit foto's op groot formaat, aan de hand van modellen en voorwerpen, naast films, wordt dit thema belicht. Alle vroegere eigenaren van dit kaaspakhuis hadden ook het beurtschip voor de wal liggen en bezaten de beurtvracht in de voormalige gemeente Hennaarderadeel.


Onlangs is ook de nieuwe puzzelkoe geboren. Zij is in volledig kunststof gemaakt aan de hand van oude gekleurde anatomische schoolplaten. Vanaf de huid is de koe geheel te ontleden en zijn haar inwendige organen er uit te pakken, waardoor u een indruk krijgt waar de melk vandaan komt.

Het spelletje boter kaas en eieren kan worden gespeeld terwijl de andere kunstkoe gemolken kan en wil worden.


De openingsdagen en openingstijden in 2017 zijn gewijzigd. Het Tsiispakhús is dit jaar open tot en met zondag 29 oktober van donderdag t/m zondag van 13.30 tot 16.30 uur.


Groepen zijn op afspraak ook buiten de openingsdagen van harte welkom en wordt een gratis rondleiding aangeboden. Een oplaadpunt voor e-bikes is sinds kort aanwezig.

Klik hier voor meer informatie.


 

Verenigingsblad IT ARK

maart 2018

De eerstvolgende editie van IT ARK zal naar alle waarschijnlijkheid eind maart 2018 verschijnen. Copij is op te sturen naar