AFRON, de Friese vereniging voor historische landbouw heeft als doelstelling het verzamelen, registreren en exposeren van oude agrarische werktuigen te bevorderen en te ondersteunen.

Op deze site vindt u informatie over het Verenigingsblad, onze activiteiten en foto's. Ook kunt u hier uw Vraag en Aanbod plaatsen.


Ryptsjerk 9 September 2017

Een kort verslag van het Rypstjerker Bosbouw en Trekker evenement op 9 september 2017. De laatste paar jaar organiseert RBTE begin september een oldtimerdag, meestal wordt op dezelfde dag voor de dames een... »

september 2017

Volgende editie IT ARK »

Tot en met 30 september 2017.

FLM Expositie aardappelteelt, poterbewaarplaatsen. »


Aangeboden

Boeken te koop »