AFRON, de Friese vereniging voor historische landbouw heeft als doelstelling het verzamelen, registreren en exposeren van oude agrarische werktuigen te bevorderen en te ondersteunen.

Op deze site vindt u informatie over het Verenigingsblad, onze activiteiten en foto's. Ook kunt u hier uw Vraag en Aanbod plaatsen.


OOLD ARK Makkinga Nieuwsbrief.

De nieuwsbrief 2015 van het Museum Oold Ark te Makkinga is uit! Naast de huishoudelijke zaken van het museum en een terugblik van de activiteiten in 2014 worden de activiteiten voor 2015 aangekondigd en toegelicht. De ... »

27 maart 2015.

Oud Barradeel: Lezing over polders, waterschappen, molens. »

29 maart 2015.

FLM. Film- en informatiemiddag over de CAF Leeuwarden. »


Gevraagd

Voorpagina Fries Landbouwblad 10-9-1965. »

Gevraagd

FORD TREKKERNIEUWSBOEKJE »